Komposisjonspris

Ny nasjonal komposisjonspris for komponister 25 år eller yngre
(født 1993 eller senere)

Midgard komposisjonspris er en nasjonal komposisjonskonkurranse. Alle som har hjemmeadresse i Norge kan delta så lenge deltageren oppfyller kriteriene. Komposisjonen kan bestå av en eller flere satser og verkets totale varighet skal være fra minimum 4 minutter til maksimum 6 minutter. Bidrag som ikke følger kriteriene vil ikke bli vurdert.

Instrumenter: Bidraget skal komponeres for cello og klaver ELLER fiolin og klaver. Vinnerkomposisjonen skal fremføres av deltakere i eldste klasse under Midgardkonkurransen i september 2018.

Merk: Komposisjonen skal fremføres av strykere i alderen 16–19 år.  Juryen vil legge vekt på at komponisten tar hensyn til at utøverne ikke er vant til å spille nyere musikk. Tradisjonell notasjon er derfor å foretrekke. Komposisjonen leveres i PDF-format som vedlegg til epost. Bidraget sendes til post@midgardkonkurransen.no  innen 20.04.2018. Lydfil ikke nødvendig, men kan vedlegges som .mp3. Fødselsdato, skole og musikalsk bakgrunn skrives i mailen ved påmelding. 

Pris: Det deles ut én 1. pris. Vinneren tildeles et diplom og en premiesum på kr. 20 000,–. Verket skal også utgis av Norsk Musikkforlag. I tillegg vil vinnerverket bli fremført ved minst to offentlige konserter i løpet av 2018–19.

Jury: Juryen består av 3 medlemmer. Alle deltagere får en skriftlig tilbakemelding fra juryen innen tre uker etter offentliggjøring av vinnerverket.

KONTAKTINFORMASJON
Kunstnerisk leder: Dag Øystein Berger 906 97 817
Administrativ leder: Siri Andersen 915 77 478

Komposisjonsprisen er støttet av Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.